Program akcí KVK v Liberci

Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost

Pro širokou veřejnost KVK v Liberci nabízí vzdělávací, zábavné, hudební, cestopisné i dětské pořady, zahrnující přednášky, besedy, výstavy, koncerty, filmové projekce, divadelní představení a další zajímavé programy pro různé skupiny diváků.

Informace o připravovaných akcích jsou uveřejňovány na webu knihovny

http://www.kvkli.cz/kalendar-akci.html

 

Samostatnou kapitolu tvoří široká škála aktivit pro děti a mládež – více na webu Knihovny pro děti a mládež.